Niskie poczucie własnej wartości – jak pomoże psychoterapeuta?

Niskie poczucie własnej wartości potrafi naprawdę skutecznie odebrać nam radość z życia. Samoocena jest bardzo ważnym i istotnym elementem naszego Ja. Jest to składowa wszystkich wyobrażeń, jakie o sobie mamy, a także tego, jakie według nas wyobrażenie mają o nas inni. Niebagatelny wpływ na naszą samoocenę ma dzieciństwo. Jeśli dziecko jest poniżane, ośmieszane i niedoceniane, z dużym prawdopodobieństwem może mieć kłopoty z poczuciem wartości w dorosłym życiu. To dlatego tak ważna jest akceptacja dziecka takiego, jakim jest, pozwalanie mu na wyrażanie siebie. Dzieci z rodzin, w których rodzice nie wykazywali się akceptacją, narzucali swoje zdanie, swoje poglądy, byli wymagający i krytyczni często mają w dorosłym życiu poważne problemy z samooceną i wymagają pomocy psychologa.

Szukasz dobrego psychoterapeuty?
Zobacz naszą ofertę: psychoterapia Warszawa Mokotów

Psychoterapia w sytuacji niskiej samooceny zakłada przede wszystkim i w pierwszej kolejności zrozumienie przyczyny problemu. Przyczyna ta może tkwić bardzo głęboko w naszej świadomości, jako tłumiony brak akceptacji rodziców w dzieciństwie, czy rówieśników w młodości, a może też współpracowników w dorosłym życiu. Jeśli dziecko, ale także dorosły słyszy krytykę od osób, które są dla niego wzorcem, zaczyna w nią wierzyć nawet w sytuacji, gdy oskarżenie jest zupełnie bezpodstawne. Aby psychoterapia mogła być skuteczna, trzeba poznać przyczynę niskiej samooceny, by wdroży odpowiednie działanie. Psychoterapeuta ma za zadanie wspierać w sytuacji niepewności, pobudzać do mówienia o swoich uczuciach, emocjach, lęku i strachu. To bardzo często prowadzi do zrozumienia istoty problemu i rozwiązania go.

Trzeba podkreślić, że nadmierny krytycyzm wobec siebie może być zjawiskiem niebezpiecznym i groźnym dla kondycji psychicznej pacjenta. Aby człowiek mógł być szczęśliwy, musi zaakceptować siebie i być akceptowany przez innych. To jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Psychoterapeuta pozwoli na konfrontację naszych wyobrażeń na swój temat z rzeczywistością i prawdziwym obrazem naszej osoby. Pozwoli to na przepracowanie negatywnych odczuć i nabycie prawdziwych, pozytywnych emocji, które przywrócą nam radość w życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *