Superwizja

Superwizja to wsparcie psychoterapeuty w celu poszerzenia możliwości udzielanej pomocy klientowi lub pacjentowi w rozwiązaniu jego problemu. Jest to spotkanie służące ciągłemu rozwojowi zawodowemu, odbywające się poprzez dialog i wspólne, refleksyjne przyglądanie się procesowi psychoterapii. Superwizja jest pomocna w każdej sytuacji pomagania lub pracy z ludźmi, gdzie potrzebne jest dodatkowe spojrzenie doświadczonej osoby, aby zwiększyć świadomość tego co się dzieje i zaproponować narzędzia wspierające proces.