Lęki, nerwice

Przejawem zdrowia jest to, że człowiek w sytuacjach zagrożenia odczuwa strach. Problem zaczyna się wtedy, kiedy silny strach pojawia się w sytuacjach nieuzasadnionych lub przechodzi w stan trwałego lęku, niepokoju.

Lęk może mieć wiele twarzy. Może wyrażać się poprzez uczucie stale towarzyszącego napięcia, ogólną niepewność, zamartwianie się. Może też występować w postaci fobii np. przed lataniem lub objawiać się w postaci napadów paniki. Innym przykładem zaburzeń lękowych może być fobia społeczna, czyli lęk przed sytuacjami społecznymi np. w pracy lub na uczelni.

Odczuwaniu lęku towarzyszą objawy somatyczne takie jak:

  • przyśpieszone bicie serca
  • bóle brzucha, głowy i karku, nudności i wymioty
  • problemy ze snem
  • nadmierna potliwość, drżenie rąk

Praca terapeutyczna

  • Praca nad poznaniem źródeł odczuwanego lęku i przez to zmniejszenie objawów
  • Nauczenie się sposobów radzenia sobie z niepokojem poprzez zmianę przekonań i emocji
  • Korzystanie z technik aktywnego eksperymentowania w celu zmiany przeżywania siebie i sytuacji lękowych