Niskie poczucie własnej wartości

Większość osób zgłaszających się do psychologa lub psychoterapeuty często jako powód wskazuje niskie poczucie wartości, niską samoocenę. Poczucie wartości to uogólniona ocena siebie i własnych możliwości. W sytuacji kiedy dominuje negatywna, krytyczna ocena siebie, swoich działań i zamartwiane się oceną innych ludzi mówimy też problemie z akceptacją siebie.

Objawy

 • Pesymizm
 • Kłopoty z podejmowaniem decyzji
 • Dążenie do perfekcji
 • Wrażliwość na ocenę, krytykę
 • Krytykowanie siebie i innych
 • Wstydliwość, nieśmiałość

Praca terapeutyczna

 • Zwiększenie świadomości dominującego sposobu myślenia, odczuwania i działania podyktowanego niską samooceną
 • Skontaktowanie się z krytykiem wewnętrznym, rozpoznanie powodów utrzymywania negatywnego stosunku do siebie
 • Zmiana nastawienia do siebie poprzez usuwanie toksycznych przekonań o sobie i o świecie
 • Budowanie nowego ?ja? poprzez akceptację własnych potrzeb i ograniczeń
 • Praktykowanie otwartości i dbałości o siebie w kontakcie z innymi ludźmi
 • Wsparcie terapeuty na drodze do bycia w z zgodzie ze sobą i z innymi