DDA/DDD

W sytuacji kiedy dzieci dorastają w rodzinie alkoholowej lub doświadczają częstego braku poczucia bezpieczeństwa ze strony rodziców, stają się przedwczesnymi dorosłymi i tracą bezpowrotnie swoje dzieciństwo. Negatywne doświadczenia mogą dotyczyć uzależnienia rodzica (rodziców) , nadużycia fizycznego, psychicznego z ich strony, zaniedbania fizycznego. DDA to skrót od Dorosłe Dziecko Alkoholika, DDD – Dorosłe Dziecko z rodziny Dysfunkcyjnej

Objawy

  • Skłonność do nadmiernego brania odpowiedzialności
  • Nadwrażliwość, niestabilność emocjonalna
  • Brak umiejętności wyrażania uczuć i częste napięcie psychiczne
  • Tendencja do popadania w stany depresyjne, stany lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zachowania nałogowe

Praca terapeutyczna

  • Zrozumienie przyczyn aktualnych problemów i wpływu sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie w dorosłości
  • Powrót do doznanych krzywdy i sfrustrowanych potrzeb, doświadczanie i przyglądanie się im z pozycji dorosłej
  • Organizacja własnego życia na nowych zasadach, w dystansie do przekazów rodzicielskich
  • Utrzymywanie nowych sposobów funkcjonowania, początkowo przy wsparciu terapeuty, a później osób z realnego otoczenia