Jak zostać psychoterapeutą uzależnień?

Obecne czasy sprzyjają chorobom, czy dysfunkcjom do jakich należą na przykład depresja, czy też różnego rodzaju uzależnienia. Jest wiele przyczyn, które powodują, że ktoś ulega nałogowi. Wśród najczęściej wymienianych nałogów wymienia się alkohol, narkotyki, dopalcze, a także i na przykład uzależnienia od różnego rodzaju urządzeń, bez których uzależniony nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Uzależnienie to bardzo poważna sprawa, gdzie niezależnie od siły charakteru i woli to wydostanie się z nałogu samemu jest bardzo trudne, często nawet niemożliwe. Aby udało się tę walkę wygrać potrzebna jest pomoc ze strony specjalisty- psychoterapeuty.

Jak zostać psychoterapeutą uzależnień?

Aby można było zostać takim psychoterapeutą uzależnień to oczywiście konieczne jest ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii bądź psychiatrii, czy też pedagogiki lub socjologii, a także odbycie podyplomowego kursu, który pozwoli na uzyskanie uprawnień do tego, aby pracować z pacjentami jako psychoterapeuta uzależnień, gdzie na koniec uzyska pozytywny wynik z egzaminu na specjalistę. Osoba ta posiada bowiem wiedzę oraz doświadczenie w zakresie pracy nie tylko z osobami uzależnionymi, ale i jego rodziną i najbliższymi. Do obowiązków psychoterapeuty należy na pewno rozpoznanie problemu, a także ocena, czy jest on na dużą skalę. Zadaniem psychoterapeuty jest wypracowanie u pacjenta motywacji do zmian, a także i sposobów na to, jak można by było skutecznie sobie radzić z głodem alkoholowym, a także stać się asertywnym.

Psychoterapeuta w swojej pracy ma najczęściej do czynienia z takimi osobami, które to mają problem z uzależnieniem od alkoholu, a także i różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, ale i różnego rodzaju zachowaniami behawioralnymi takimi jak na przykład zakupoholizm, hazard, czy też pracoholizm. Warto wspomnieć o tym, iż bardzo często uzależnienie ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie psychiczne i fizyczne osoby dotkniętej nałogiem, ale i również jego rodzinę oraz najbliższych, dlatego też tak ważne jest to, aby podjąć próbę wyjścia z takiego nałogu.

Photo by Min An from Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *