Na czym polega psychoterapia uzależnień?

Najłatwiej psychoterapię uzależnień jest opisać na przykładzie najczęściej pojawiającego się uzależnienia. Chodzi tu o uzależnienie od alkoholu. Alkoholizm uznawany jest bowiem za chorobę chroniczną.

W praktyce oznacza to, że głównym celem leczenia alkoholizmu jest nauczenie chorego życia bez sięgania po alkohol. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu, terapię podzielić można na trzy części:
– pierwsza to detoksykacja (odtrucie),
– druga to terapia podstawowa,
– trzecia to terapia pogłębiona.

Choć podział ten stosowany jest zdecydowanie najczęściej, to jednak nie wykluczone są sytuacje, w których terapia osoby uzależnionej od spożywania nadmiernej ilości alkoholu może przebiegać w nieco inny sposób.

Na tak zwanym detoksie, przeprowadzane są wszelkiego rodzaju czynności mające na celu przede wszystkim usunięcie z organizmu chorego skutków zatrucia alkoholem. Najczęściej ten etap leczenia choroby alkoholowej zdecydowanie więcej ma wspólnego z ratowaniem życia niż z uczestnictwem w psychoterapii. Dobry psychoterapeuta, zanim jednak skieruje chorą z powodu alkoholizmu osobę na detoks, przede wszystkim powinien rozbudzić w swoim pacjencie chęć i niezwykle silną motywację do walki z nałogiem, która pozwoli mu na wytrwanie w niezwykle ciężkich dla niego chwilach.

Walka z nałogiem nigdy nie należy do najprostszych, zarówno dla psychoterapeuty, jak i przede wszystkim dla samego chorego. Dlatego bardzo silna motywacja będzie dla niego najlepszą siłą napędową niezbędną do osiągnięcia zamierzonego celu. Po detoksie przychodzi czas na terapię podstawową, która charakteryzuje się przede wszystkim:
– dużą intensywności zajęć terapeutycznych,
– zdecydowaną przewagą znaczenia spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą,
– bardzo schematyczny przebieg zajęć.
Natomiast terapia pogłębiona ma na celu takie pokierowanie działaniami pacjenta, aby po wyjściu z ośrodka leczenia uzależnień nie powrócił ponownie do tak zgubnego w skutkach nawyku, jakim w jego przypadku był alkoholizm.

Psychoterapia Warszawa Żoliborz – dowiedz się więcej co oferujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *