Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to proces dość złożony. Może posłużyć zarówno do lepszego poznania swojej osobowości, jak i do zrozumienia, ale przede wszystkim skutecznego uporania się ze skomplikowanymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy interpersonalnymi. Metod psychoterapii jest naprawdę wiele, dlatego też ich wybór powinien być uzależniony od konkretnego przypadku.

Niezwykle często wykorzystywaną metodą psychoterapii, w wielu przypadkach jest psychologia procesu. Metoda ta opiera się na podkreślaniu niepowtarzalności i wyjątkowości osoby, która ze swoim problemem zgłasza się po pomoc do psychoterapeuty. W takim przypadku życie uznawane jest za proces, który rządzi się własnymi prawami. Jednakże zawsze, niezależnie od zastosowanej metody, psychoterapia może odnieść oczekiwany sukces, jeżeli przeprowadzana jest przed doświadczoną i wykwalifikowaną osobę, która ma pojęcie o tym co robi. Nie ma jednej recepty na skuteczną psychoterapię, bowiem wszystkie działania wchodzące w jej skład zawsze powinny być dopasowane do indywidualnego przypadku.

Psychoterapia Warszawa Mokotów
Nowoczesne techniki psychoterapeutyczne. Profesjonalni i doświadczeni psycholodzy.
Sprawdź naszą ofertę!

Dla wielu psychoterapia kojarzy się niemal przede wszystkim z samą rozmową, czasem nawet trwającą kilka godzin. Otóż nie do końca tak to właśnie wygląda. Dobry psychoterapeuta nie tylko powinien być cierpliwym i uważnym słuchaczem. Bardzo często powinien wykazywać się również umiejętnością odpowiedzi na wiele, często bardzo niełatwych pytań.

Psychoterapia wpływa również na zmianę funkcjonowania oraz uczy, jak dostosować się do nowych sytuacji i radzić z problemami, które jeszcze niejednokrotnie będą trapiły osobę, która na psychoterapię się zdecydowała. Dużym błędem jest kojarzenie psychoterapii z leczeniem osób posiadających poważne zaburzenia psychiczne. Na rozmowę z psychologiem bądź psychoterapeutą często decydują się osoby zdrowe psychicznie, które gdzieś na pewnym etapie swojego życia się pogubiły i potrzebują pomocy specjalisty w rozwiązaniu swoich problemów. Na psychoterapię nie trzeba uczęszczać przez całe życie. Czas jej trwania zależy od czasu, jaki dana osoba potrzebuje na uporanie się z własnymi problemami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *