35457715 l

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Psychoterapia grupowa jest doświadczeniem, w trakcie którego uczestnicy mają możliwość pracować nad swoimi trudnościami, korzystając przy tym z możliwości, jakie daje grupa. To okazja do tego, aby w możliwie bezpiecznych warunkach poznawać i ewentualnie zmieniać swoje sposoby wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Wsparcie grupy może pomóc w poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości[…]