Czym zajmuje się psychologia?

Z psychologią spotkać się można w różnych miejscach i w wielu momentach życia. Czym ona dokładnie jest i czym się zajmuje?

Psychologia, najogólniej mówiąc, to nauka o ludzkich zachowaniach, emocjach, procesach myślowych oraz o tym, w jaki sposób wpływa na nie otoczenie u interakcje z innymi. Zaliczana jest do nauk behawioralnych, czyli zajmujących się zachowaniem.

Czym zajmuje się psychologia?

Psychologia nie jest, jak niekiedy wydaje się osobom negatywnie do niej nastawionym, sztuką manipulacji. Chociaż rzeczywiście bada ona między innymi wpływ różnych czynników na ludzkie postrzeganie, poglądy i postępowanie. Psycholog nie jest także, co warto zawsze podkreślać, tym samym co psychoterapeuta. Tym bardziej psycholog nie jest psychiatrą – tej to lekarz z określoną specjalizacją.

Psychologia może mieć oblicze naukowe, kliniczne lub bardziej praktyczne. Mieszczą się w niej różne dziedziny zachęcające o inne nauki, takie jak na przykład psychometria, która w testach uwzględnia statystykę, neuropsychologia, psychologia ewolucyjna. Ta dziedzina nauki może się skupiać ja prowadzeniu badań, które pomagają lepiej zrozumieć, co rządzi naszymi zachowaniami, emocjami, podejmowaniem decyzji i jak wpływają na to wszytko zmiany zachodzące w świecie. Z kolei psychologia kliniczna zajmuje się głównie pracą z osobami z różnymi zaburzeniami i przechodzącymi kryzysy. Wspiera w tym psychiatrów i terapeutów. Psychologowie pracują w ośrodkach terapeutycznych, na oddziałach szpitalnych, np. onkologii, w szkołach i poradniach dla dzieci i młodzieży, w wojsku i policji oraz sporcie.

Psychologia odgrywa także dużą rolę w biznesie i zatrudnianiu pracowników. Po pierwsze, jeśli wymagane są testy i opinie psychologiczne, to tylko specjalista z tej dziedziny może je opracować, przeprowadzić i zinterpretować. Po drugie psychologia pomaga skuteczniej się komunikować, lepiej motywować i zarządzać oraz dopasować produkty i usługi do oczekiwań, potrzeb i sposobu myślenia grup docelowych.

Widać, że odpowiedź na pytanie, czym zajmuje się psychologia i jakie jest jej zastosowanie, jest bardzo szeroka. Trudności się dziwić, że niezmiennie każdego roku studia psychologiczne należą do najbardziej obleganych kierunków.

Psychoterapia Warszawa Żoliborz – dowiedz się więcej co oferujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *