Grupa terapeutyczno-treningowa

Grupa terapeutyczno-treningowa

(dla dorosłych kobiet z Zespołem Aspergera)

Zapraszamy na półroczną terapię grupową dorosłe kobiety cierpiące na Zespół
Aspergera. Oferowany przez nas cykl spotkań jest skupiony wokół problemów w życiu
społecznym kobiet będących na spektrum autyzmu oraz trudności jakie mogą się
pojawić. Pracujemy w nurcie integracyjnym i kładziemy nacisk na ćwiczenia nowych
umiejętności związanych z rozumieniem emocji oraz zachowań innych ludzi. W swojej
pracy staramy się również wzmocnić poczucie własnej wartości i zmniejszyć często
towarzyszące ZA poczucie wyobcowania.

Prowadzące: mgr Małgorzata Walęcka, mgr Kaja Wojciechowska
Liczba miejsc: 6
Cena: 90 zł za spotkanie od osoby
Spotkania odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny (poniedziałki od 15:00).
Przyjęcie do grupy poprzedza bezpłatna konsultacja z obojgiem terapeutów.

Telefon kontaktowy: 604 463 744