Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Psychoterapia grupowa jest doświadczeniem, w trakcie którego uczestnicy mają możliwość pracować nad swoimi trudnościami, korzystając przy tym z możliwości, jakie daje grupa. To okazja do tego, aby w możliwie bezpiecznych warunkach poznawać i ewentualnie zmieniać swoje sposoby wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Wsparcie grupy może pomóc w poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości jak i tymi przeżywanymi obecnie. Pracujemy w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt.

Cel grupy
• Lepsze rozumienie siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach z innymi
• Doświadczenie nowych sposobów wyrażania emocji, myśli, zachowań
• Praca nad trudnościami w relacjach i poszukiwanie bardziej satysfakcjonujących sposobów budowania relacji
• Uzyskanie wsparcia i wiedzy, jak inni radzą sobie z podobnymi trudnościami i problemami

Dla kogo
Terapia grupowa kierowana jest do osób od 18 do 60 roku życia.

Do grupy zapraszamy osoby, które zgłaszają następujące objawy:
• odczuwają nadmierny lęk, niepokój, smutek lub często wpadają w złość
• czują się samotne, mają niskie poczucie własnej wartości
• mają problemy z tworzeniem i podtrzymywaniem relacji z innymi
• przeżywają stres lub wypalenie zawodowe
• mają poczucie, że nie radzą sobie w życiu

Grupa nie jest przeznaczona dla:
• kobiet będących w ciąży
• osób chorujących na zaburzenia psychotyczne
• osób nadużywających substancji psychoaktywnych
• osób z aktywnymi myślami samobójczymi lub po takich próbach w ciągu ostatniego roku

Organizacja grupy
• Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedza konsultacja prowadzona przez terapeutów prowadzących grupę.
• Ilość osób w grupie to max. 12.
• Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu, we wtorki w godz. 9.00-12.00
• Konsultacje do grupy odbywają się we wtorki w godz. 9.00-12:00, w czwartki 14.30-17.30 oraz w soboty 10.00-13.00 (po wcześniejszym umówieniu się przez recepcję Propsyche Allenort).
• Start grupy przewidziany jest na grudzień 2019/styczeń 2020. Grupa będzie trwała do czerwca z możliwością kontynuacji po wakacjach.
• W trakcie trwania grupy uczestnik może max. 1 raz zgłosić bezpłatnie swoją nieobecność.

Lokalizacja
ProPsyche Allenort, ul. Dygasińskiego 18, 01-603 Warszawa, Tel.: 22 839 60 60 lub 601 917 779 E-mail: propsyche@allenort.com

Koszt dla uczestnika

Działanie Cena
Uczestnictwo w 1 sesji terapii grupowej (3 h). Płatność z góry za miesiąc na konto Propsyche Allenort 150 PLN
Konsultacja kwalifikująca do grupy (50 min.) 150 PLN

Osoby prowadzące grupę
Marta Baron, Mirosław Dudziński certyfikowani psychoterapeuci Gestalt